Γίνε Αθλητής

Με την υποβολή της αίτησης αυτής, δηλώνω υπεύθυνα με τους όρους και την ευθύνη του Ν.1599/86, ότι:

Τα παρακάτω στοιχεία μου είναι αληθή, δέχομαι και πειθαρχώ με τους κανονισμούς του Ε.Σ.Δ.Τ και των αντίστοιχων Διεθνών Ομοσπονδιών, καθώς και τα καταστατικά τους. Θα συμμετάσχω σε εκδηλώσεις και αγώνες, με τρόπο αθλητικό και νόμιμο. Θα πειθαρχώ στις ποινές και θα συμβάλω στο φιλικό και αθλητικό πνεύμα. Θα υποβάλλομαι σε εξετάσεις φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς, όπου και όποτε μου ζητηθεί. Δέχομαι αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με αγώνες ή δραστηριότητες που συμμετέχω, να δίνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 1. (υποχρεωτικό πεδίο)
 2. (υποχρεωτικό πεδίο)
 3. (υποχρεωτικό πεδίο)
 4. (υποχρεωτικό πεδίο)
 5. (υποχρεωτικό πεδίο)
 6. (υποχρεωτικό πεδίο)
 7. (υποχρεωτικό πεδίο)
 8. (υποχρεωτικό πεδίο)
 9. (υποχρεωτικό πεδίο)
 10. (υποχρεωτικό πεδίο)
 11. (υποχρεωτικό πεδίο)
 12. (χρησιμοποιείστε μια έγκυρη διεύθυνση email)
 13. (υποχρεωτικό πεδίο)
 

Scroll to Top