Καλεντάρι

2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ

4/02/2017

Powerlifting Seminar Referee Level 1 ΕΣΔΤ GPA ΡΟΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
5/02/2017 Powerlifting Power Sports  Rhodes Powerlfting Challenge(Bench press - Deadlift - Push Pull- Bench press for reps - Strict Curl) ΕΣΔΤ (RPS/XPC/IPSU) ΡΟΔΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

12/03/2017

Kettlebell Marathon Kettlebell Half Marathon Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημι-Μαραθωνίου & Μαραθωνίου με kettlebell Ultimate Girevik Cup Stage 1 DYNAMO CLUB/ΕΣΔΤ IKMF ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

2-6/03/2017

Mas-Wrestling World Championships

IMWF

ΟΧΑΪΟ

ΗΠΑ

20-23/04/2017 Powerlifting IPL European Championships(Olympia Qualifying) IPL

ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ
6/05/2017 Armlifting European Championships APL Purgstall an der Erlauf

ΑΥΣΤΡΙΑ

05-07/05/2017

Powerlifting European & Hellenic Powerlifting Championships ΕΣΔΤ (GPA/GPA-D/IPO/IPO-D) ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

07/05/2017

Kettlebell Sport BOLT 5 & 10 minute Kettlebell Half Marathon Hellenic BOLTChampionship Ultimate Girevik Cup Stage 2 DYNAMO CLUB/ΕΣΔΤ IKLF ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
07/05/2017 Powerlifting Special Olympics Hellas Powerlifting Games ΕΣΔΤ SPECIAL OLYMPICS HELLAS ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

26-28/05/2017

Kettlebell Marathon and Half Marathon 2ndEuropean Kettlebell Marathon Championship DYNAMO CLUB/ΕΣΔΤ IKMF ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

02-04/06/2017

Powerlifting WRPF European Championships WRPF ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

25/6/2017

Street Work Out Calisthenics Streetlifting Street Games Hellenic Championships ΕΣΔΤ (WSWCF)  ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

24-29/10/2017 Powerlifting WRPFWorld Championships WRPF ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

14-17/09/2017

Powerlifting Mr Olympia Pro Invitational Powerlifting IPL ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

ΗΠΑ

26-30/09/2017

Camp 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ SOS KIDS CAMP (αθλητές Special Olympics Powerlifting)  ΕΣΔΤ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «SOS KIDS ΛΑΜΨΗ» ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

22/10/2017

Kettlebell Half Marathon Ultimate Girevik Cup Stage 3 DYNAMO CLUB/ΕΣΔΤ IKMF ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

4/11/2017

Powerlifting WRPF European Cup WRPF ZLOTORYJA ΠΟΛΩΝΙΑ

25-26/11/2017

Powerlifting IPL HELLENIC LEAGUE  ΕΣΔΤ (IPL) ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

16-19/11/2017

Powerlifting GPA / IPO World Cup GPA/IPO ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

15-17/12/2017

Powerlifting IPL  World Cup IPL ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑ

12/2017

ΕΣΔΤ WRPF ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

12/2017

Powerlifting Special Olympics Hellas Powerlifting Challenge ΕΣΔΤ SPECIAL OLYMPICS HELLAS ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

12/2017

Kettlebell Sport BOLT Christmas BOLT Challenge DYNAMO CLUB/ΕΣΔΤ  

ΕΛΛΑΔΑ

Scroll to Top