Τύποι Αγώνων

Οι αθλητές θα χωριστούν σε ομάδες (groups) με μέγιστο τα 15 άτομα. Σε κάθε ομάδα (group), ο αθλητής με τη μικρότερη δηλωμένη πρώτη προσπάθεια ξεκινά πρώτος και εν συνεχεία το βάρος στην μπάρα αυξάνεται έως ότου ολοκληρώσουν όλοι οι αθλητές την πρώτη προσπάθειά τους. Έπειτα η μπάρα ξεφορτώνεται και αρχίζει ξανά η διαδικασία για τις δεύτερες και τρίτες προσπάθειες των αθλητών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να μειωθεί το βάρος στην μπάρα, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί. Ύστερα ξεκινά η επόμενη ομάδα (group).

Συνδιαστικος (Full Power Meet)

  1. Ο αθλητής πρέπει να συμμετέχει στο Κάθισμα, στην πίεση πάγκου και στην Άρση ή και στα τρία αγωνίσματα για να προκριθεί για το συνδυασμένο αγώνισμα.
  2. Το συνολικό βάρος που σήκωσε ο αθλητής είναι το σύνολο των δύο ή τριών αγωνισμάτων στα οποία συμμετέχει.
  3. 3 άκυρες προσπάθειες σε οποιοδήποτε αγώνισμα, αυτομάτως αποκλείουν έναν αθλητή από το συνδυαστικό αγώνισμα.

Μονος (Single Lift)

Η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό κατασκευή 

 
Scroll to Top