Πολιτική Anti-Doping

Η γενικότερη πολιτική και δεοντολογία του Ελληνικού Σωματείου Δυναμικού Τριάθλου (ΕΣΔΤ) βασίζεται στην διεξαγωγή των αγώνων χωρίς την ανάμειξη απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων. Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ανάμειξη αθλητή (ή εν δυνάμει αθλητή) με απαγορευμένες ουσίες/φάρμακα αποτελεί λόγος αποκλεισμού επ’ αόριστον.  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ΕΣΔΤ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και η χρηματοδότηση του προγράμματος αντιντόπινγκ καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών. Το πρόγραμμα αντιντόπινγκ διοικείται από ένα διεθνές δίκτυο δειγματοληψίας, το οποίο προσπαθεί να διεξάγει δοκιμές με τα υψηλότερα πρότυπα, όπως έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) και την World AntiDoping Agency (WADA).

Το ΕΣΚΑΝ (http://www.0069.syzefxis.gov.gr/) είναι ο εθνικός φορέας που έχει την ευθύνη της εφαρμογής και της διαχείρισης αποτελεσματικής πολιτικής αντιντόπινγκ στη χώρα μας. Σήμερα η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως εναρμονισμένη με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA (http://www.0069.syzefxis.gov.gr/index.php/nomothesia/wada) και τις λοιπές διεθνείς Συμβάσεις.

 

Σκοπός του είναι η προστασία της υγείας του αθλητή καθώς και η υπεράσπιση του τίμιου αγώνα και της ισότητας των αγωνιζόμενων. Ακόμη έχουν πολλά να κάνουν. Το ντόπινγκ υπάρχει, αλλάζει ραγδαία και παρασύρει μαζί του εκείνους τους αθλητές που δεν στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, αλλά αναζητούν το πρόσκαιρο και ανήθικο όφελος.  

Αποστολή του είναι ο καθαρός αθλητισμός. Για το ΕΣΚΑΝ η ουσία είναι ο αθλητής  και όχι το αντίστροφο. Για να πετύχουν το στόχο τους είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, των συστηματικών ελέγχων ντόπινγκ και της καλλιέργειας επαγγελματικής συνείδησης για καθαρό αθλητισμό.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΣΔΤ

 1. Η χρήση ουσιών/φαρμάκων που βρίσκονται στην λίστα της WADA, απαγορεύεται αυστηρά και το ΕΣΔΤ θα αποκλείει επ’ αορίστου και θα ακυρώνει τα ρεκόρ του κάθε αθλητή του που βρίσκεται θετικό σε χρήση/κατάχρηση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων.
 2. Ο έλεγχος για απαγορευμένες ουσίες/φάρμακα θα γίνεται μέσω εξέτασης σε εργαστήριο επικυρωμένο από την WADA.
 3. Η Πειθαρχική Επιτροπή του ΕΣΔΤ αποφασίζει ποιες ουσίες/φάρμακα ή ποια δοσολογία της κάθε ουσίας η φαρμάκου συνιστά χρήση/κατάχρηση αυτού.
 4. Οι αθλητές του ΕΣΔΤ που βρίσκονται θετικοί για χρήση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων από την WADA θα αποκλείονται από την ΕΣΔΤ επ΄ αορίστου και τα ρεκόρ τους θα ακυρώνεται.
 5. Κάθε αθλητής ή εν δυνάμει αθλητής του ΕΣΔΤ πρέπει , ανά πάσα στιγμή, εάν ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα καταπολέμησης του ντόπινγκ ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο, να υποβληθεί σε ντόπινγκ έλεγχο άμεσα. Άρνηση να το πράξει ή να επιδοθεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θεωρείται από την πειθαρχική επιτροπή (α) να είναι αποφρακτική ή να δείχνει (β) έλλειψη συνεργασίας πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την διεξαγωγή του ελέγχου θα θεωρείται θετικό για χρήση/κατάχρηση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων.
 6. Εάν ένα δείγμα σε ανάλυση από έναν αξιόπιστο φορέα βρεθεί να περιέχει ουσίες/φάρμακα απαγορευμένα από την WADA, ή υποδεικνύει τη χρήση οποιουδήποτε μέσου η WADA θεωρεί ότι συνιστά χρήση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων, θα θεωρείται σαν θετικό αποτέλεσμα και ο αθλητής θα θεωρείται ένοχος για χρήση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων.
 7. Η διανομή/διακίνηση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων από/σε αθλητή (ή εν δυνάμει αθλητή) του ΕΣΔΤ απαγορεύεται αυστηρά και θα τιμωρείται με αποκλεισμό επ’ αορίστου.
 8. Οποιοσδήποτε αθλητής (ή εν δυνάμει αθλητής) του ΕΣΔΤ βρεθεί ένοχος να συμβουλεύει τους αθλητές (ή εν δυνάμει αθλητές) του ΕΣΔΤ για το πώς να κάνουν χρήση/κατάχρηση απαγορευμένων ουσιών/φαρμάκων θα αποκλείεται επ’ αορίστου.
 9. Ο κάθε αθλητής  (ή εν δυνάμει αθλητής) θα μπορεί να ασκήσει έφεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΣΔΤ.
 10. Η άγνοια του ότι αποτελεί απαγορευμένη ουσία/φάρμακο δεν θα θεωρείται κατά κανόνα ως λόγος για την άσκηση έφεσης.
 11. Οι αθλητές του ΕΣΔΤ που κάνουν χρήση ουσιών/φαρμάκων που βρίσκονται στην λίστα της WADA για ιατρικούς λόγους (Π.χ. ινσουλίνη) πρέπει να ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα για την κατάστασή τους με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Αν δεν τον ενημερώσουν και το ντόπινγκ τεστ βγει θετικό θα αποκλείονται επ’ αορίστου.
 12. Το ΕΣΔΤ μπορεί να αλλάξει τους κανονισμούς σχετικά με το ντόπινγκ και την μέθοδο διεξαγωγής των ελέγχων ντόπινγκ χωρίς να ενημερώσει τους αθλητές της.
Scroll to Top