Κινήσεις

Το Δυναμικό Τρίαθλο αποτελείται από τρεις κινήσεις: το κάθισμα (squat), τον πάγκο (bench press) και την άρση θανάτου ή ξεκόλλημα (deadlift).  
ΚΑΘΙΣΜΑ (SQUAT)

Ο αγωνιζόμενος λαμβάνει όρθια στάση, με τον κορυφή της μπάρας όχι περισσότερο από 3 εκ. κάτω από την άνω επιφάνεια των πρόσθιων δελτοειδών μυών. Η μπάρα θα πρέπει να κρατηθεί οριζόντια πάνω στους ώμους και τα χέρια και δάχτυλα θα πρέπει να κρατούν την μπάρα και όχι τα κολάρα. Τα πόδια θα πρέπει να πατούν ολόκληρα και οριζόντια πάνω στην πλατφόρμα και τα γόνατα θα πρέπει να είναι τεντωμένα.

Όταν ο αγωνιζόμενος πάρει την μπάρα από τη βάση της, πρέπει να κάνει τουλάχιστον ένα βήμα πίσω ώστε να πάρει την αρχική του θέση. Εκεί περιμένει το σήμα του Κεντρικού Διαιτητή για να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Το σήμα ο Κεντρικός Διαιτητής το δίνει, αφού ο αθλητής παραμείνει ακίνητος σε αυτή τη θέση και έχει την μπάρα σωστά τοποθετημένη. Εάν χρησιμοποιείται βάση με άκρα που αποσύρονται, τότε ο αθλητής θα πρέπει να περιμένει ακίνητος ώστε αυτά να αποσυρθούν και μετά να αρχίσει την προσπάθειά του, αφού ο Κεντρικός Διαιτητής του δώσει το σήμα. Αυτό θα είναι μια κίνηση του χεριού προς τα κάτω, καθώς και λεκτική ειδοποίηση: «Squat ή Κάθισμα».

Όταν ο Κεντρικός Διαιτητής δώσει το σήμα στον αθλητή, τότε αυτός θα πρέπει να καθίσει και να χαμηλώσει το σώμα του τόσο ώστε η άνω επιφάνεια των ποδιών στις αρθρώσεις των γοφών να είναι χαμηλότερα από την κορυφή των γονάτων (Εικ. 1).

squat

Εικ. 1 - Το βάθος στο κάθισμα

 

Ο αθλητής πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση, με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς να αναπηδήσει και χωρίς να κινηθεί ξανά προς τα κάτω, εφόσον έχει αρχίσει το σώμα του να ανεβαίνει. Τα γόνατα θα πρέπει να ισιώσουν εντελώς, ο αθλητής να μείνει ακίνητος και μόνο τότε ο Κεντρικός Διαιτητής θα δώσει το σήμα για να επαναφέρει ο αθλητής τα βάρη επάνω στη βάση.

Το σήμα για να επαναφέρει ο αθλητής τα βάρη επάνω στη βάση είναι μια κίνηση του χεριού προς τα πίσω και λεκτική εντολή «Rack ή Επιστροφή στο ράφι». Τότε ο αθλητής πρέπει να κάνει προσπάθεια να επαναφέρει τα βάρη στη βάση.

Ο αθλητής πρέπει να κοιτά μπροστά προς τον Κεντρικό Διαιτητή.

Ο αθλητής δεν πρέπει σε καμία στιγμή της προσπάθειάς του να αγγίξει τα κολάρα, τα «μανίκια» της μπάρας ή τα βάρη. Παρόλα αυτά, τα χέρια μπορούν να αγγίζουν το εσωτερικό των κολάρων.

Τα άτομα (spotters) που θα φορτώνουν την μπάρα θα είναι από 2 έως 5 και μόνο τόσοι θα επιτρέπονται επάνω στο πλατό.

Ο αθλητής έχει δικαίωμα να ζητήσει τη βοήθεια των «loaders» για να πάρει την μπάρα από τη βάση της πριν αρχίσει την προσπάθειά του και για να επαναφέρει την μπάρα στη βάση της μετά την προσπάθειά του. Όταν όμως η μπάρα έχει φύγει από τη βάση της, ο αθλητής πρέπει μόνος του να βρει τη σωστή θέση για την μπάρα, τα πόδια κ.λπ.

Ο Κεντρικός Διαιτητής μπορεί να δώσει επανάληψη μιας προσπάθειας σε κάποιον αθλητή, εάν η ακύρωση αυτής της προσπάθειας προήλθε από λάθος κάποιου «loader» ή από αστοχία του εξοπλισμού.

Αιτίες ακύρωσης αθλητή από το Βαθύ Κάθισμα

 • Αποτυχία του αθλητή να ακολουθήσει τις οδηγίες του Κεντρικού Διαιτητή κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό της προσπάθειάς του.
 • Αναπήδηση ή πάνω από μία προσπάθεια ανάκτησης της αρχικής θέσης, όταν ο αθλητής βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση του καθίσματος.
 • Αποτυχία λήψης της αρχικής και τελικής θέσης με τα γόνατα τεντωμένα.
 • Οποιαδήποτε κίνηση, κάθετη και οριζόντια των ποδιών, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.
 • Αποτυχία του αθλητή να λάβει τη σωστή θέση του καθίσματος με τις άνω επιφάνειες των ποδιών κάτω από το ύψος των γονάτων.
 • Αλλαγή της θέσης της μπάρας στους ώμους μετά την εκκίνηση της προσπάθειας.
 • Επαφή του αθλητή, της μπάρας ή των βαρών με τους «loaders» ανάμεσα στα σήματα του Κεντρικού Διαιτητή.
 • Επαφή των αγκώνων ή των χεριών του αθλητή με τα πόδια του.
 • Μη πραγματοποίηση κίνησης επιστροφής της μπάρας στη βάση της μετά το τέλος της προσπάθειας.
 • Ρίξιμο ή πέταγμα της μπάρας εκτός βάσης μετά το τέλος της προσπάθειας.
 • Αποτυχία συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις της κίνησης.
ΠΑΓΚΟΣ (BENCH PRESS)

Ο αθλητής πρέπει να λάβει την παρακάτω θέση στον πάγκο και να μείνει σε αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του: το κεφάλι (αν ορίζεται στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας) και ο κορμός (συμπεριλαμβανομένων των γλουτών) θα πρέπει να ακουμπούν στον πάγκο και τα πόδια θα πρέπει να ακουμπούν στο πάτωμα ή στις πλάκες. Για να ακουμπούν σταθερά τα πόδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίπεδοι δίσκοι ή πλάκες μεγίστου ύψους 30 εκ.. Η λαβή του αθλητή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι αντίχειρες να «κλειδώνουν» με τα υπόλοιπα δάχτυλα και η λαβή να είναι γερή. Η ανάποδη λαβή επιτρέπεται, αν ορίζεται στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

Εφόσον ο αθλητής πάρει ή δεχθεί την μπάρα από τη βάση, πρέπει με τεντωμένους τους αγκώνες να περιμένει το σήμα του Κεντρικού Διαιτητή, ο οποίος θα το δώσει μόνο εάν ο αθλητής παραμείνει ακίνητος και με τα χέρια τεντωμένα.

 • Οι υπεύθυνοι για τη φόρτωση της μπάρας (spotters) με τα βάρη θα πρέπει να είναι από 2 έως 4.
 • Η απόσταση μεταξύ των χεριών του αθλητή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 81 εκ. μετρούμενη από δείκτη σε δείκτη.
 • Οι αθλητές που δεν μπορούν να τεντώσουν τους αγκώνες τους, θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημα μέσω του προπονητή τους κατά τη διάρκεια της ζύγισης, συνοδεύοντάς το με ένα ιατρικό πιστοποιητικό. Μετά τη ζύγιση, κανένα τέτοιο αίτημα δεν θα γίνεται αποδεκτό.
 • Το σήμα του Κεντρικού Διαιτητή θα είναι μια κίνηση του χεριού προς τα κάτω καθώς και λεκτική ειδοποίηση: «Start ή Εκκίνηση».
 • Μετά το πρώτο σήμα, ο αθλητής θα πρέπει να χαμηλώσει την μπάρα έως το στήθος και να την κρατήσει εκεί ακίνητη, έως ότου ο Κεντρικός Διαιτητής δώσει το σήμα «Press ή Πίεση», οπότε ο αθλητής θα πρέπει να επαναφέρει την μπάρα στη θέση από την οποία ξεκίνησε, με μια ομοιογενή κίνηση των χεριών (δηλαδή να τεντώνουν ταυτόχρονα). Όταν ο αθλητής τεντώσει εντελώς τα χέρια και μείνει ακίνητος, ο Κεντρικός Διαιτητής θα δώσει το σήμα «Rack ή Επιστροφή στο ράφι», συνοδευόμενο από μια κίνηση του χεριού προς τα πίσω, ώστε ο αθλητής να επαναφέρει τα βάρη στη βάση.
 • Για αυτό το αγώνισμα, οι διαιτητές θα πρέπει να καθίσουν εκεί από όπου έχουν την καλύτερη οπτική γωνία προς τον αθλητή.

Αιτίες ακύρωσης αθλητή από την Πίεση Πάγκου:

 • Αποτυχία του αθλητή να ακολουθήσει τις οδηγίες του Κεντρικού Διαιτητή κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό της προσπάθειάς του.
 • Αλλαγή της θέσης του αθλητή μετά το σήμα «Start ή Εκκίνηση»: παραδείγματος χάριν σήκωμα του κεφαλιού (αν ορίζεται στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας), της πλάτης, των γλουτών, των ποδιών από τον πάγκο ή από το πάτωμα ή κάθετες κινήσεις των χεριών στην μπάρα. Τα πόδια του αθλητή δεν πρέπει να ακουμπήσουν τον πάγκο ή τα στηρίγματα αυτού καμία φορά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του.
 • Οποιαδήποτε αιώρηση ή αναπήδηση της μπάρας στο στήθος, αφού αυτή έχει κατέβει στο χαμηλότερο σημείο.
 • Οποιαδήποτε μεγάλη ανομοιογένεια στο τέντωμα των χεριών κατά την επαναφορά της μπάρας.
 • Οποιαδήποτε κίνηση της μπάρας προς τα κάτω, ενώ ο αθλητής έχει αρχίσει την προσπάθεια επαναφοράς της.
 • Αποτυχία του αθλητή να τεντώσει τους αγκώνες και τα χέρια του.
 • Επαφή του αγωνιζομένου, της μπάρας ή των βαρών με τους «loaders» ανάμεσα στα σήματα του Αρχηγού διαιτητή.
 • Εκούσια επαφή της μπάρας με τα στηρίγματά της, ώστε να γίνει ευκολότερη η προσπάθεια.
 • Αποτυχία συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις της κίνησης.
ΑΡΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΞΕΚΟΛΛΗΜΑ (DEADLIFT)

Η μπάρα πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια μπροστά από τα πόδια του αθλητή, αυτός να την πιάσει με προαιρετική λαβή και να τη σηκώσει με μία μονοκόμματη κίνηση ούτως ώστε να σταθεί όρθιος (Η τοποθέτηση των χεριών στα σημεία λαβής της μπάρας μπορεί να γίνει είτε με τις παλάμες των χεριών να κοιτάνε κάτω (Double overhand grip ή Hookgrip), είτε η μία επάνω και η άλλη κάτω ( Mixed Grip) (Εικ. 2).

Screen Shot 2013-11-24 at 13.06.54

Εικ. 2 - Η πάνω κάτω λαβή (Mixed Grip).

Ο αθλητής πρέπει να κοιτά μπροστά προς τον Κεντρικό Διαιτητή.

Κατά το τέλος της κίνησης, τα γόνατα πρέπει να είναι τεντωμένα και οι ώμοι πρέπει να είναι ίσιοι (και όχι να γέρνουν μπροστά). Οι ώμοι δεν χρειάζεται να γέρνουν προς τα πίσω, αλλά εάν αυτό συμβαίνει, ενώ κατά τα άλλα ο αθλητής έχει εκτελέσει σωστά την προσπάθειά του, τότε αυτή θεωρείται έγκυρη.

Το σήμα του Κεντρικού Διαιτητή αποτελείται από μια κίνηση του χεριού προς τα κάτω και από λεκτική ειδοποίηση: «Down ή Κάτω», το οποίο θα πρέπει να δοθεί μόνο εάν ο αθλητής εκτελέσει σωστά την κίνηση και παραμένει ακίνητος.

Οποιαδήποτε προσπάθεια σηκώματος της μπάρας ή δοκιμαστικές προσπάθειες θα αποτιμούνται σαν κανονικές προσπάθειες.

Αιτίες ακύρωσης αθλητή από την Άρση Θανάτου:

 • Οποιαδήποτε κίνηση όλης ή άκρου της μπάρας προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της άρσης.
 • Αποτυχία του αθλητή να σταθεί όρθιος με τους ώμους ίσιους.
 • Αποτυχία του αθλητή να τεντώσει τα γόνατα στο τελείωμα της προσπάθειάς του.
 • Υποστήριξη της μπάρας με τους μηρούς, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ένα δευτερεύον λύγισμα των γονάτων και χαμήλωμα των γοφών.
 • Κατέβασμα της μπάρας πριν από το σήμα του Κεντρικού Διαιτητή.
 • Πέταγμα της μπάρας στο πλατό ή άφημα των χεριών πριν αυτή ακουμπήσει στο πλατό.
 • Αποτυχία συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις της κίνησης.
Scroll to Top