Ζύγιση

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κανόνες ζύγισης:
  1. Η κατηγορία βάρους ενός αθλητή πρέπει να επιλεχθεί στο τεχνικό συνέδριο, ώστε να προγραμματιστεί και να ανακοινωθεί πριν την πρώτη μέρα των αγώνων.
  2. Η ζύγιση των αθλητών πρέπει να ξεκινά 2 ώρες πριν από την αρχή των αγώνων για την αντίστοιχη κατηγορία βάρους και δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 1 ώρα. Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στην κατηγορία, πρέπει να παραστούν στη ζύγιση, η οποία θα γίνεται υπό την επίβλεψη τριών (3) διαιτητών.
  3. Η ζύγιση είναι μυστική και οι αθλητές θα εισέρχονται ένας προς έναν στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο της ζύγισης θα επιτρέπονται να βρίσκονται οι 3 διαιτητές, ο αθλητής και ο προπονητής του, ενώ τα αποτελέσματα της ζύγισης δεν θα ανακοινωθούν έως ότου ζυγιστούν όλοι οι αθλητές μιας κατηγορίας.
  4. Κάθε αθλητής μπορεί να ζυγιστεί μόνο μία φορά εκτός και αν είναι βαρύτερος ή ελαφρύτερος από τα όρια της κατηγορίας, οπότε και μπορεί να ζυγιστεί ξανά, μέσα στο χρονικό περιθώριο της 1 ώρας.
  5. Ένας αθλητής που ξεπερνά το βάρος της κατηγορίας που έχει δηλωθεί, θα μετακινηθεί στην αμέσως βαρύτερη κατηγορία, ενώ ένας αθλητής που ζυγίζει λιγότερο από τη δηλωμένη κατηγορία του, μπορεί, πάντα με την άδεια του Επικεφαλή των Διαιτητών, να μετακινηθεί στην αμέσως μικρότερη κατηγορία, εάν αυτή δεν έχει αγωνιστεί ακόμη. Εάν αυτή έχει αγωνιστεί, τότε ο αθλητής μπορεί να διαγωνιστεί εκτός συμμετοχής.
SEX/FED GPA/IPO WDFPF GPC 100% RAW RPS IPL WPU WABDL
ΑΝΔΡΕΣ 24h 2h 24h 18h 24h 24h 24h <6h
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 24h 2h 24h 18h 24h 24h 24h <6h
Scroll to Top