Γενικοί Κανονισμοί και Τροποποιήσεις

Οι Γενικοί Κανονισμοί είναι οι ακόλουθοι:
  1. Σε κάθε διοργάνωση που λαμβάνει χώρα σε πλατφόρμα ή πλατό αγώνων, τα μόνα άτομα που επιτρέπεται να είναι γύρω ή κοντά σε αυτό είναι: ο αγωνιζόμενος, τα μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής, οι επίσημοι Διαιτητές–Κριτές, το Ιατρικό προσωπικό, το προσωπικό του αγωνιστικού χώρου και ο συνοδός ή ο προπονητής του αγωνιζομένου.
  2. Πριν την αρχή του αγώνα, οι διαιτητές και το προσωπικό του αγωνιστικού χώρου πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα του βάρους που έχει φορτωθεί στην μπάρα σε σχέση με αυτό που έχει ανακοινωθεί.
  3. Μία συγκεκριμένη περιοχή πίσω και αριστερά του Επικεφαλή Διαιτητή, πρέπει να σημειωθεί ως περιοχή του προπονητή, στην οποία μπορεί να βρίσκεται όταν ο αθλητής του αγωνίζεται.
  4. Ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε αθλητή, από τη στιγμή που θα τον φωνάξει ο εκφωνητής, έως ότου αρχίσει την προσπάθειά του είναι 1 λεπτό. Εάν ο αθλητής δεν αρχίσει την προσπάθειά του μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε η προσπάθειά του ακυρώνεται και συνεχίζεται ο αγώνας. Διαγωνιζόμενοι με σωματική αναπηρία, εφόσον την έχουν πρότερα δηλώσει, δικαιούνται εκτεταμένο έως και 3 λεπτά χρόνο για να αρχίσουν την προσπάθειά τους από τη στιγμή που θα τους φωνάξει ο εκφωνητής.
  5. Οι πρώτες προσπάθειες των αθλητών πρέπει να δηλωθούν στη ζύγιση.
  6. Ο αθλητής ή ο προπονητής του πρέπει να υποβάλει το βάρος της δεύτερης ή τρίτης προσπάθειάς του εντός 1 λεπτού από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της προηγούμενης προσπάθειάς του (από τη στιγμή που θα ανάψουν τα φώτα των κριτών). Εάν δεν δηλωθεί επιθυμητό βάρος, τότε το βάρος αυξάνεται αυτόματα κατά 2,5 κ. για την επόμενη προσπάθεια του αθλητή. Εάν δεν δηλωθεί επιθυμητό βάρος και η προηγούμενη προσπάθεια του αθλητή είναι άκυρη, τότε το βάρος στην επόμενη προσπάθεια παραμένει το ίδιο με την προηγούμενη.
  7. Νικητής σε κάθε αγώνισμα αναδεικνύεται αυτός που σηκώνει το περισσότερο βάρος στο συγκεκριμένο αγώνισμα και νικητής στο σύνολο αναδεικνύεται αυτός με το μεγαλύτερο συνολικό βάρος, προστιθέμενο από κάθε αγώνισμα.
  8. Οι μέθοδοι-φόρμουλες παρουσιάζονται παρακάτω σε έναν πίνακα. Σε κάθε αθλητή αντιστοιχεί ένας συντελεστής με βάση το σωματικό του βάρος και για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτός ο συντελεστής πολλαπλασιάζεται με το συνολικό βάρος που σήκωσε ο αθλητής. Το αποτέλεσμα είναι το Σύνολο με τη Μέθοδο-Formula.
Scroll to Top