Αγωνιστικές Κατηγορίες

Οι αθλητές θα τοποθετηθούν σε αγωνιστικούς ομίλους ανάλογα με το φύλο (Άνδρες/Γυναίκες), την ηλικία, την ικανότητα και το σωματικό βάρος. Ελάχιστη ηλικία συμμετοχής είναι τα 14 χρόνια.
Ηλικία
Age/Fed GPA/IPO WDFPF GPC 100% RAW RPS IPL WPU WABDL
YOUTH - - - 11 - - - -
TEENAGE

13-15
16-17
18-19

14-15
16-17
18-19
13-15
16-17
18-19
12-13
14-15
16-17
18-19
14-15
16-17
18-19
15-19 15-19 12-13
14-15
16-17
18-19
JUNIOR 20-23 20-23 20-23 20-24 20-23 20-23 20-23 20-25
SUB MASTER 35-39 - 33-39 35-39 33-39 - - 33-39
MASTER 40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
40-46
47-53
54-60
61-67
68-74
75-79
80-84
85-89
90 +
OPEN 24-39 14 + 24-39 25 + 14 + 24-39 15 + 16 +
Σωματικό Βάρος
SEX/FED GPA/IPO WDFPF GPC 100% RAW RPS IPL WPU WABDL
ΑΝΔΡΕΣ 52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
145.0 kg
145+ kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
110.0 kg
125.0 kg
140.0 kg
140+ kg
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 44.0 kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
90+ kg
44.0 kg
47.5 kg
53.0 kg
58.5 kg
63.0 kg
70.0 kg
80.0 kg
90.0 kg
90+ kg
44.0kg
48.0kg
52.0kg
56.0kg
60.0kg
67.5kg
75.0kg
82.5kg
90.0kg
90+kg
44.0 kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
90+ kg
44.0 kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
100.0 kg
100+ kg
44.0 kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
90+ kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
90+ kg
44.0 kg
48.0 kg
52.0 kg
56.0 kg
60.0 kg
67.5 kg
75.0 kg
82.5 kg
90.0 kg
90+ kg
Οι κατηγορίες βάρους είναι ένα εργαλείο κατάταξης σε ομίλους που ομαδοποιεί τους αθλητές ανά σωματικό βάρος το οποίο αποτελεί τον κύριο παράγοντα καθορισμού της ικανότητας. Οι μέθοδοι-φόρμουλες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του συνδυασμένου σκορ αθλητή.
Η κατάταξη σε αγωνιστικούς ομίλους με βάση το φύλο, την ηλικία και τις κατηγορίες βάρους θα γίνεται με βάση τις δηλωμένες «αρχικές προσπάθειες».
Scroll to Top